Biography


The core competences of BIOBIX (founded and chaired by Prof. Wim Van Criekinge) are bioinformatics, data-integration and analysis, particularly in combination with high-throughput applications. Wim Van Criekinge graduated in 1994 as a Chemical Engineer from the University of Ghent, Belgium, where he also earned his Ph.D. degree in Molecular Biology in 1998. Today he is part-time Professor at the same university, where he is head of the laboratory for computational genomics and bioinformatics (Biobix) in the department of molecular biotechnology. In 1997, he was co-founder and director of Devgen, a successful public biotechnology company.

Wim Van Criekinge (°Reet, 11 april 1971) behaalde in 1994 het diploma van Bio-ingenieur in de scheikunde met de grootste onderscheiding aan de Universiteit Gent. Tijdens deze opleiding studeerde hij van 1 oktober 1992 tot 30 juni 1993 aan de Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier. Zijn master thesis getiteld “Fysicochemische aspecten van een liposomaal biomimetisch precipitatiesysteem” onder promoterschap van Prof.dr.ir Paul Van Der Meeren werd in 1995 bekroond met de eerste prijs van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV). Vervolgens werd ir. Wim Van Criekinge op 1 oktober 1994 als (N)FWO aspirant werkzaam aan het Laboratorium Moleculaire Biologie van de Faculteit Wetenschappen (Universiteit Gent). Op 22 januari 1998 behaalde hij een doctoraat in de wetenschappen (sectie biotechnologie) met het proefschrift “Characterisation of caspases in a “2- en 3-hybrid”-system” onder het promoterschap van Prof. dr.ir. Walter Fiers, dr. Rudi Beyaert & Prof.dr.ir. Roland Contreras. Het onderzoek werd gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en bekroond met de eerste prijs van de Belgische Vereniging voor Kankeronderzoek (BVSK/ABEC). Op 23 september 1997 was dr.ir. Wim Van Criekinge medeoprichter van Devgen NV waar hij van 1 januari 1998 tot 15 maart 2002 werkzaam was als directeur voor de afdeling “Genomics & Bioinformatics”. Via het door hem in 2002 opgerichtte Bioinformatrix BVBA was hij actief in verschillende biotechnologiebedrijven en startte verscheidene innovatieve bedrijven rond ICT & biotechnologie. Met ingang van 1 oktober 2002 werd dr.ir. Wim Van Criekinge aangesteld als docent aan de vakgroep Moleculaire Biotechnologie (BW14) van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen waar hij hetzelfde jaar Biobix, het laboratorium voor Computationale Genomics & Bioinformatics opstartte. Onder zijn leiding werd het labo uitgebouwd en werd het “founding partner” van NXT-GNT (faciliteit voor next generation sequencing) en N2N (nucleotides to networks: één van de vijf speerpunten van de Universiteit Gent). Vanaf 1 augustus 2005 is Prof.dr.ir. Wim Van Criekinge eveneens actief als CSO van MDxHealth INC, een beursgenoteerd biotechnogiebedrijf actief in kankerdiagnostiek. Het door Biobix uitgevoerde onderzoek, dikwijls in samenwerking met internationale onderzoeksinstellingen, resulteerde reeds in vijftien master thesissen, zes doctoraten, meer dan 75 publicaties en diverse presentaties op diverse wetenschappelijk congressen (http://scholar.google.com/citations?user=ogYW40gAAAAJ). Sinds 1 februari 2009 werd Prof.dr.ir Wim Van Criekinge benoemd als hoofddocent aan de faculteit Bioingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Wim Van Criekinge

Tenured Academic Staff

-

Publications